Regulamin obiektuDyrekcja Pensjonatu Pod Giewontem będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu,  który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Pokój w pensjonacie wynajmowany jest na doby.
 2. Doba pobytowa trwa od godziny 15.30 do godziny 11.30.
 3. Po dokonaniu rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 30%, celem jej potwierdzenia. Termin wpłaty zadatku jest uzgadniany indywidualnie. W przypadku anulacji rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi. Jeśli gość poinformuje Pensjonat o rezygnacji z pobytu minimum 14 dni przed przyjazdem, istnieje możliwość wykorzystania zadatku w innym terminie (Gość może dokonać jednej modyfikacji terminu). Jeżeli termin nie jest znany, kwota może zostać wykorzystana na kolejną rezerwację (środki ważne są 6 miesięcy). W tym przypadku nie przysługuje prawo do kolejnej modyfikacji terminu.
 4. Gość pensjonatu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmówienia okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, recepcjonista może odmówić wydania klucza do pokoju.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość pensjonatu powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 6. Pensjonat uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 7. Pensjonat ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie,
  • w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 8. Na życzenie gościa pensjonat świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • budzenie o wyznaczonej godzinie,
  • przechowywanie bagażu gości zameldowanych w pensjonacie,
 9. Dla dzieci do lat 4 – pobyt jest bezpłatny, jeżeli śpią na łóżku z rodzicami. Jest możliwość, na życzenie gościa, dostawiania łóżeczek niemowlęcych w pokoju za dołatą 50 zł / pobyt od łóżeczka.
 10. Ceny pobytu prezentowane na naszej stronie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), nie zawierają opłaty miejscowej w wysokości 2 zł / osoba / doba.
 11. Zwierzęta nie są akceptowane.
 12. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 13. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 14. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 15. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 16. Każdorazowo opuszczając pokój, gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
 17. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 18. Osoby niezameldowane w pensjonacie, mogą przebywać w pokoju od godziny 7.00 do godziny 22.00.
 19. W pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeńniestanowiących wyposażenia pokoju.
 21. W przypadku niepojawienia się Gościa pobierana jak opłata w wysokości 30% lub całości w zależności od wybranej oferty.
 22. W przypadku wcześniejszego wymeldowania w trakcie pobytu, opłata za pobyt nie ulega zmianie.
 23. Opłata za zgubienie lub zniszczenie karty do pokoju wynosi 20 zł.
 24. Na terenie całego pensjonatu (poza wydzielonymi i specjalnie oznakowanymi do tego celu miejscami) obowiązuje zakaz palenia tytoniu. W razie naruszenia zakazu Goście obciążeni zostaną kosztami odświeżania (dearomatyzacji) pokoju i interwencji straży pożarnej w przypadku uruchomienia DSO (dzwiękowy systemów ostrzegawczych) w kwocie 500 zł (która automatycznie zostanie doliczona do rachunku Gościa).
 25. Jeśli gość pod wpływem alkoholu i / lub środków odurzających zakłóca spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie pensjonatu, może zostać z niego usunięty.
 26. Pensjonat może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył ten regulamin wyrządzając szkodę w mieniu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników pensjonatu albo innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub
  funkcjonowania pensjonatu.
 27. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, pensjonat przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.

Klauzula informacyjna dla gości Pensjonatu :

(zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
 1. Administratorem danych osobowych gości i podmiotów organizujących pobyty w Pensjonacie Pod Giewontem jest H-R WNUK Danuta Wnuk, ul. Bogumińska 46, 44-300 Wodzisław Śląski.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu dokonania rezerwacji i wykonania umowy o świadczenie usługi pobytowej.
 3. Osoby wymienione w punkcie 1 posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.